جزئیات
محصول

 • نام آلبوم
  برای زندگی
 • گروه
  ماینس وان
 • سبک
  راک
 • تاریخ انتشار
  بهمن ۱۳۹۶

آلبوم برای زندگی

 1. فرشته
 2. دوست من
 3. برای زندگی
 4. پناهگاه
 5. تعلیق
 6. کوه های بلند
 7. درخت به
 8. تبخیر سطحی
 9. جنگ های عاشقانه