جزئیات
محصول

 • نام آلبوم
  و آن گاه... سه نوازی
 • اثر
  مهدی پاک نژاد - رامین مظاهری - فرهاد اسدی
 • سبک
  سنتی

آلبوم و آنگاه... سه نوازی

این آلبوم به صورت همزمان ضبط شده و هیچ گونه ادیت و یا میکس روی آن انجام نشده است.

 1. ۱- قطعه اول
 2. ۲- قطعه دوم
 3. ۳- قطعه سوم
 4. ۴- قطعه چهارم
 5. ۵- قطعه پنحم
 6. ۶- قطعه ششم
 7. ۷- قطعه هفتم
 8. ۸- قطعه هشتم
 9. ۹- قطعه نهم
 10. ۱۰- قطعه دهم
 11. ۱۱- قطعه یازدهم
 12. ۱۲- قطعه دوازدهم
 13. ۱۳- قطعه دوازده / یک
 14. ۱۴- قطعه دوازده / دو
 15. ۱۵- قطعه دوازده / سه
 16. ۱۶- قطعه دوازده / چهار
 17. ۱۷- قطعه آخر