نقدی بر صدابرداری کنسرت گروه ژاو

چندی پیش بود که پوستر کنسرت گروه ژاو با اجرای آثار هوشنگ کامکار در فضای مجازی به چشمم خورد. اول اینکه خوشحال شدم از این اتفاق، چرا که با این گروه آشنایی قبلی داشتم و دقت در انتخاب ها و عملکردشان را دلیل بر پیشرفت روز افزونشان میدانستم. گروهی که حتی در انتخاب سازهایشان، سیم ها و مضراب هایشان و حتی میکروفون های مناسب در ضبط آثارشان هم سخت گیرند. و دوم اینکه وقتی به خودشان اجازه اجرای این آثار رو دادند، قطعا باید منتظر اجرای خوبی میبودم. کما اینکه استاد هوشنگ کامکار هم با این اتفاق موافقت کرده اند.
 
متن کامل خبر

متن کامل خبر