کارگاه یک روزه ضبط سر صحنه

 
کارگاه یک روزه ضبط سر صحنه
 
مباحث این کارگاه شامل:
 
برنامه ریزی برای ضبط
پیش بینی اتفاقات پیش رو
کارهایی که هنگام ضبط انجام میدهیم
ضبط بدون ریسک (امنیت بالا)
اتفاقات بعد از ضبط
حداکثر استفاده از حداقل امکانات
رعایت کامل استانداردها
 
زمان: پنج شنبه 6 دی ماه 1397 از ساعت 14 الی 17
مکان: آموزشگاه شهر صدا
 
تلفن ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: 88760001