جزئیاتمحصول

  • نام آلبوم
    در ابرهای دور
  • نوازنده و آهنگساز
    مهدی باقری

آلبوم در ابرهای دور

  1. ۱- پرواز ۱
  2. ۲- پرواز ۲
  3. ۳- در ابرهای دور
  4. ۴- و دیگر هیچ...